פעילות שוטפת
קישורים מהירים לפעילות שלנו 
 

 

 
 

אודות בית הספר

אשנב לבית הספר

בי"ס לוינסון הינו תיכון מקיף דתי המחנך ברוח ערכי הציונות הדתית לתורה עם דרך ארץ, ליראת שמים תוך נאמנות לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

"התפיסה החינוכית" של בית הספר מושתתת על מתן מענה לצרכים הייחודיים בתחום התורני הלימודי והרגשי של כל תלמיד ותלמידה במטרה לטפח אישיות של תלמיד בעל השקפה דתית מגובשת, בעל השכלה אוניברסלית רחבה. שואף למצוינות ולמעורבות קהילתית, מוכשר ומוכן להתמודד בחברה מודרנית ובעולם מורכב.

בעבודה החינוכית של צוות בית הספר המטרה היא הדגשת הערך של "דרך ארץ קדמה לתורה".
שאיפתנו היא שתלמיד המסיים את בית הספר ישתלב בישיבות ההסדר, במכינות הקדם צבאיות ובצה"ל והבנות בשירות לאומי וישאו בגאווה את הערכים שספגו בביה"ס הלכה למעשה.

בית חינוך "לוינסון" מהווה "קהילה חינוכית" בעלת צביון דתי לאומי המאופיינת בשונות של האוכלוסייה הבאה בשערינו, בשייכות קהילתית ובמצויינות.

המטרה העומדת לנגד עינינו היא לפרוש בפני התלמידים עולמות רחבים:

תורה וגם השכלה, אמונה וגם מדע, דת וגם מדינה, תרבות תורנית וגם תרבות כללית.

בי"ס לוינסון הוא המקיף הדתי היחיד הקולט את בוגרי בית הספר היסודיים הממ"ד
מקרית ים, תלמידים מבתי ספר ממלכתיים בעיר ותלמידים מהקריות הסמוכות. בית הספר ברצף שש שנתי המבטיח את סיכויי ההצלחה בלימודים ובתהליך החינוכי ערכי.

הכיתות הן הטרוגניות קוטביות, מה שצריך הוראה אלטרנטיבית ופיתוח סביבה לימודית. שילוב תלמידים לקויי למידה בכיתות אם מחייב שינוי תפיסה בהוראה למידה והקצאת משאבים מיוחדים.

אנו בטוחים שהמשאב האנושי בביה"ס, ההנהלה וצוות המורים יכולים לתת מענה בתחום הערכי, פדגוגי וארגוני לאוכלוסיית תלמידי קרית ים ולתלמידים מהקריות.
יש לנו את הכלים להתמודד עם אוכלוסיה הטרוגנית מבחינת הידע, הנכונות ואמונה במיצוי יכולות אישיות של כל תלמיד הבא בשערינו.

בכל אחד טמון הפוטנציאל ובכוחו להוציאו מהכח אל הפועל.

אנו מאמינים
"שאין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ".
היסוד המנחה אותנו
"הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה".

 

 

מהן נקודות החוזק של המערכת הבית-ספרית?

יחס אישי לכל תלמיד, שיפור הישגים לימודיים, העלאת אחוז הזכאות לבגרות, מערך תגבור לימודים, התייחסות לשונות בין התלמידים, עזרה הדדית ותמיכה אישית במערך הייעוץ ובמידת הצורך ע"י גורמים מתערבים.
מעורבות המורים בתהליך הוראה למידה ולקיחת אחריות אישית של הצוות החינוכי.

 

 
מהו החזון הבית-ספרי

שיפור הישגים לימודיים העלאת אחוז הזכאות לבגרות. בוגרי בית הספר ישתלבו בכל תחומי העשייה בחברה הישראלית.
בוגרות בית הספר ישרתו במסגרת השרות הלאומי ובוגרי בית הספר ימשיכו למכינות קדם צבאיות או בישיבות ההסדר וכמובן כולם ישרתו בצ.ה.ל.
הצוות החינוכי יהיה יהיה חדר מורים לומד, פותח תרבות הערכה.
אקלים בית ספרי מיטבי המאפשר למידה משמעות מוגנות וכבוד הדדי.
 

 
תוכנית עבודה

תוכנית העבודה הבית ספרית נגזרת מיעדי משרד החינוך ומיעדי מחוז חיפה
צמצום פערים לימודיים ותרבותיים
טיפוח ערכים וכישורי חיים למניעת אלימות
מניעת נשירה.
חינוך לשוויון הזדמנויות ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
טיפוח כוח ההוראה, מקצוע ההוראה ומעמד המורה.

יעדי החינוך הדתי במחוז
עיצוב זהות הבוגר הדתי
טיפוח איכות המורה, איכות ההוראה
אקלים מיטבי, אקלים תומך למידה.
הפלורליזם בקהילה, הצרכים הדתיים.
מיקוד הפרט במוקד החשיבה והעשרה החינוכית
טיוב האקלים החינוכי והסביבה הלימודית בביה"ס.
קידום אוכלוסיות חלשות
בי"ס מול קהילה
שיפור הישגים לימודים.
העלאת אחוז הזכאות לבגרות.
מבי"ס לבית חינוך – האווירה והאקלים הבית ספריים הם המרכז.

מיעדים אלו נגזרים יעדי ביה"ס
חיזוק הדתי ערכי
טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי ומניעת אלימות
קידום ושיפור הישגים לימודיים בדגש על צמצום פערים
העלאת אחוז הזכאות לבגרות.
הכוון בוגרים
קידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
טיפוח כוח הוראה מקצועי.